Big time

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tom Ryan

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Custer, WA : Orca Book Publishers, 2014

Mô tả vật lý: 136 pages ; , 19 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 115367

Gerri dreams of making it big as a singer on her favorite reality show, big Time, but she hasn't counted on being kicked off early in the competition.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH