Tashi and the giants

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anna Fienberg, Barbara Fienberg, Kim Gamble

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: East Melbourne, Vic. : Allen & Unwin, 2006.

Mô tả vật lý: 62 p. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 115510

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH