Tashi and the Golem

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anna Fienberg, Barbara Fienberg, Kim Gamble

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Crows Nest : Allen and Unwin, 2009.

Mô tả vật lý: 59 p. : , ill. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 115515

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH