Waterloo : a new history of the battle and its armies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gordon Corrigan

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 940.274 History of Europe Western Europe

Thông tin xuất bản: London : Atlantic Books, 2014

Mô tả vật lý: 341 pages : , color illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 115533

Includes bibliographical references (pages 327-329) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH