Thiết kế ngân hàng đầu tư và phát triển Long An

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Từ Tấn Sĩ

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.524 Buildings

Thông tin xuất bản: Tp. HCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý: 170tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 115559

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.524
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH