Thiết kế chung cư An Phú - An Khánh quận 2 - TPHCM

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Cao Sơn, Nguyễn Việt Tuấn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 690.8314 Buildings

Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý: 207tr. ;

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 115597

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.831
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH