Object-oriented software engineering : a use case driven approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jacobson Ivar, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0201544350

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: England :Addison Wesley, 1993, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 528 tr. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Object-oriented programming (Computer science)-- Software engineering.-- Phần mềm máy tính -- Kỹ thuật

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.100


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH