Citizen service centers: pathways toward improved public service delivery
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :The World bank in Viet Nam, 2017,

Mô tả vật lý: 20tr. ; , 28cm

Ngôn ngữ:


Dịch vụ công -- Việt Nam; Public service -- Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 352.630


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH