Tính toán thiết kế ô tô

 29 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 4

Tác giả: Nguyễn Phụ Thượng Lưu

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.231 Analysis and design

Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: 234tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 115685

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 10
- Đang mượn: 3
DÃY KỆ
23A
Sai Gon Campus
8I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.231
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH