American History (The Modern Era Since 1865)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ISBN:  0028224337

Ký hiệu phân loại: 973.9 1901

Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 918 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Hoa Kỳ -- Lịch sử ; 1865-; United States -- History ; 1865-; American -- History ; 1865 -; Hoa Kỳ -- Lịch sử ; 1865 -; USA -- History ; 1865 -

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
33D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 973.900


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH