Tài chính doanh nghiệp căn bản

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.15

Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech, 2018,

Mô tả vật lý: 116tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 115736

DÃY KỆ
25E
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
12B
*Ký hiệu xếp giá:  658.150
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn