Project Design 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Đàm Duy Long,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 371.36

Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech, 2018,

Mô tả vật lý: 76tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 115749

;

DÃY KỆ
27A
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
12C
*Ký hiệu xếp giá:  658.404
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn