Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng Tây Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập quốc tế

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Võ Thành Hùng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 306.09597 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2017

Mô tả vật lý: 201tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 115868

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5C
Sai Gon Campus
3C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 306.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH