Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về dân sự, hình sự, hành chính, thương mại, hôn nhân và gia đình (năm 2000 - 2017)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Trần Thế Vinh,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786049559327

Ký hiệu phân loại: 347.077 *Judgments

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hồng Đức, 2017,

Mô tả vật lý: 406tr. ; , 28cm

Ngôn ngữ:


Luật pháp -- Việt Nam; Quyết định của toà án -- Việt Nam

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11C
Thư viện AB
4D
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 347.077


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH