Cẩm nang hoàn thiện hệ thống pháp luật kế toán dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp năm 2017
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.063 Accounting

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài chính, 2017,

Mô tả vật lý: 399tr. ; , 28cm

Ngôn ngữ:


Doanh nghiệp -- Kế toán ; Luật và pháp chế ; Việt Nam; Luật kế toán -- Việt Nam

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 346.063


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH