Đất lề quê thói (phong tục Việt Nam)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Nhất Thanh, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786046996644

Ký hiệu phân loại: 390.09597 Customs, etiquette, folklore

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn học, 2017,

Mô tả vật lý: 447tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Phong tục và tập quán-- Việt Nam -- Đời sống tôn giáo và phong tục; Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 390.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH