Hành trình xa xứ giấc mơ quốc gia khởi nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  8935086842683

Ký hiệu phân loại: 658.11 Initiation of business enterprises

Thông tin xuất bản: TPHCM :Tổng hợp, 2017,

Mô tả vật lý: 230tr. : , Hinh ảnh ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Khởi nghiệp-

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
26A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.110


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH