Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách nha nước ba năm 2018 - 2020
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786049225444

Ký hiệu phân loại: 343.034 Budgeting and expenditure

Thông tin xuất bản: TPHCM :Kinh tế, 2017,

Mô tả vật lý: 399tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Ngân sách nhà nước -- Kế hoạch tài chính ; Xây dựng dự toán

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 343.034


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH