Hỏi - đáp các vấn đề pháp luật về hôn nhân và gia đình, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, cư trú
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786045978245


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động, 2017,

Mô tả vật lý: 399tr. ; , 28cm

Ngôn ngữ:


Gia đình -- Việt Nam; Hộ khẩu -- Việt Nam; Hộ tịch -- Việt Nam; Luật hôn nhân -- Việt Nam

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 342.080


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH