Xử lý tín hiệu không gian - thời gian :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786046700913

Ký hiệu phân loại: 621.3822

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2013, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 350 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 115997

Signal processing -- Digital techniques.; Xử lý tín hiệu -- Kỹ thuật số.

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
9C
*Ký hiệu xếp giá:  621.382
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn