Mô phỏng mạng viễn thông sử dụng OPNET

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  9786046709435

Ký hiệu phân loại: 621.3821

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Khoa học và Kỹ thuật, 2017,

Mô tả vật lý: 134 tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 116011

Mạng viễn thông ; OPNET;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
9C
*Ký hiệu xếp giá:  621.382
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn