Điều lệ Đảng và phương hướng chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng theo Đại hội lần thứ XI

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 324.2

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao Động, 2011,

Mô tả vật lý: 473tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 116028

Đảng Cộng sản Việt Nam ; Điều lệ Đảng;

DÃY KỆ
6C
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  324.200
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn