Tính toán lựa chọn thiết bị điện cho công trình xây dựng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Hoàng Minh Vũ, Võ Viết Cường

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6047355549

Ký hiệu phân loại: 621.31042 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2017

Mô tả vật lý: 151tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 116050

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.310
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH