Hồi ký căn cứ kháng chiến khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (1945-1975)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  9786045811382

Ký hiệu phân loại: 959.77904

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tổng hợp Tp.HCM , 2014, Xuất bản lần 1

Mô tả vật lý: 672tr. : , hình ảnh ; , 29cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 116055

Chợ Lớn (Việt Nam) ; 1945-1975; Gia Định (Việt Nam) ; Lịch sử ; Sài Gòn (Việt Nam) ;

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  959.779
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn