Bài giảng y học cổ truyền . tập 1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 615.88 Traditional remedies

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Y học, 2012, Tái bản lần thứ 5 có sửa chữa và bổ sung

Mô tả vật lý: 478tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Traditional medicine-- Y học cổ truyền-

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
20E
Sai Gon Campus
6C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 615.880


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH