Điều dưỡng sản phụ khoa :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 618.20231

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Y Học, 2013,

Mô tả vật lý: 276 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 116077

Điều dưỡng sản phụ khoa -- Học tập và giảng dạy

DÃY KỆ
20B
Thư viện AB
7E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 618.202
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn