Điều dưỡng sản phụ khoa :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 618.2023

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Y học, 2011, Tái bản lần thứ sáu

Mô tả vật lý: 268tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 116117

Điều dưỡng sản phụ khoa ; Học tập và giảng dạy;

DÃY KỆ
21A
Thư viện AB
Thư viện E3
7C
*Ký hiệu xếp giá:  618.202
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn