Mỡi và vai trò của mỡi trong đời sống tinh thần của người Mường Hòa Bình

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786047867639

Ký hiệu phân loại: 306.09597

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Mỹ thuật, 2017,

Mô tả vật lý: 263tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 116235

Đời sống tâm linh ; Hòa Bình; Việt Nam ; Hòa Bình ; Đời sống xã hội và tập quán; Người Mường ; Văn hóa dân gian; Văn hóa dân gian ; Việt Nam;

DÃY KỆ
7A
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  306.095
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn