Cầu vòm ống thép nhồi bê tông
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786048221140

Ký hiệu phân loại: 624.22 Arch bridges formerly 624.6

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng , 2017,

Mô tả vật lý: 243 tr. ; , 327cm

Ngôn ngữ:


Cấu trúc thép hình ống -- Thiết kế và xây dựng; Cầu vòm -- Thiết kế và xây dựng

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.220


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH