Hệ thống quan trắc cầu dây văng và cầu dây võng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786048221133

Ký hiệu phân loại: 624.20287 Bridges

Thông tin xuất bản: Hà Nội ;Xây dựng , 2017,

Mô tả vật lý: 218tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Cầu dây văng -- Quan trắc; Cầu dây võng -- Quan trắc; Xây dựng -- Cầu dây

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.202


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH