Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786049489891

Ký hiệu phân loại: 346.016 *Marriage

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hồng Đức, 2016,

Mô tả vật lý: 167tr. ; , 19cm

Ngôn ngữ:


Luật hôn nhân và gia đình -- Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 346.016


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH