Nghệ thuật đàm phán và thương lượng chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh mang lại thành công cho doanh nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786047729920 :

Ký hiệu phân loại: 658.4052 Executive management

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thế giới , 2017,

Mô tả vật lý: 398tr. : , hình ảnh ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Đàm phán trong kinh doanh-- Kinh doanh -- Chiến lược

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28B
Thư viện AB
9I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.405


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH