Những câu chuyện quản lý thời hiện đại
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Võ Đắc Khôi,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786041105324

Ký hiệu phân loại: 658 General management

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Trẻ, 2017, Tái bản lần thứ 1

Mô tả vật lý: 239tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Businese enterprises -- Management; Doanh nghiệp -- Quản lý

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25F
Thư viện AB
9E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH