Quốc triều hình luật (Luật hình triều Lê)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786045726365

Ký hiệu phân loại: 340 Law

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị quốc gia, 2017,

Mô tả vật lý: 355tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

ID: 116618
1. Luật hình Triều Lê
  - Lịch sử pháp quyền phong kiến Việt Nam; Pháp luật
  - Thời kỳ phong kiến (triều Lê) ; Việt Nam1. Luật hình Triều Lê
  - Lịch sử pháp quyền phong kiến Việt Nam
2. Pháp luật
  - Thời kỳ phong kiến (triều Lê)
3. Việt Nam
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9B
Sai Gon Campus
4A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 340.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH