Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, ngừa chống vi phạm trên mạng Internet :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786048021214

Ký hiệu phân loại: 005.8

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thông tin và truyền thông, 2017,

Mô tả vật lý: 291tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 116648

An ninh mạng; An toàn máy tính; Bảo vệ dữ liệu; Information networks ; Security measures; Internet ; Kiểm duyệt; Mạng máy tính ; Kiểm soát truy cập; Mạng thông tin ; Biện pháp an toàn; Tội phạm máy tính ; Phòng ngừa;

DÃY KỆ
11C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
4E
*Ký hiệu xếp giá:  364.168
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn