Thiết kế Giải pháp Giá trị = : Value Proposition Design

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Greg Bernarda, Nguyễn Thụy Khánh Chương, Alex Osterwalder, Trish Papadakos, Yves Pigneur, Alan Smith

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6047731831

Ký hiệu phân loại: 658.4012 Executive management

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2017

Mô tả vật lý: 311tr. : , Minh họa ; , 19cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 116662

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.401
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH