Tư duy đa chiều phương pháp sáng tạo không giới hạn = : Lateral thinking
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9786047730407

Ký hiệu phân loại: 153.35 Creativity

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thế giới, 2017,

Mô tả vật lý: 403tr. : , Minh họa ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Lateral thinking-- Tư duy đa chiều-- Tư duy sáng tạo-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
3F
Sai Gon Campus
2K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 153.350


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH