Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786048021221

Ký hiệu phân loại: 005.8

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thông tin và truyền thông, 2017,

Mô tả vật lý: 293tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 116699

An toàn thông tin mạng ; Tuyên truyền phổ biến; Information networks ; Security measures; Mạng thông tin ; Biện pháp an toàn;

DÃY KỆ
3F
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
2B
*Ký hiệu xếp giá:  005.800
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn