Quản trị & khởi nghiệp vững bước thương trường
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786047733606

Ký hiệu phân loại: 658.4 Executive management

Thông tin xuất bản: Hà Nội : TP.HCM :Thế giới ; Sài Gòn Books, 2017,

Mô tả vật lý: 342tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Doanh nghiệp -- Quản lý; Khả năng điều hành-- Thành công trong kinh doanh-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27C
Thư viện AB
9G
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.400


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH