Vượt biển lớn : Cách đi lên của người khởi nghiệp từ 5 xu
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786045859148

Ký hiệu phân loại: 338.092 Production

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2017, In tái bản lần 1

Mô tả vật lý: 232tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Bí quyết thành công-- Khởi nghiệp -- Bí quyết thành công; KInh doanh -- Khởi nghiệp

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
26A
Thư viện AB
9F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.110


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH