Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp xử lý chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại từ các khu công nghiệp tỉnh bình dương - áp dụng tại khu công nghiệp Vsip 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.44

Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech, 2017,

Mô tả vật lý: 205tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 116747

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá:  628.440
Chưa có video
1 (3.8 MB)


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn