Nghiên cứu hệ thống điện lai năng lượng gió và mặt trời nối lưới

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hồ Minh Quân, Huỳnh Châu Duy

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.312 Generation, modification, storage

Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý: 128tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 116814

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH