Ứng dụng phần mềm SmartVu để triển khai tự động hóa lưới điện khu vực tỉnh Đồng nai

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đinh Hữu Thuấn, Hồ Đắc Lộc

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.3190285 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý: 154tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 116871

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH