Thiết kế chế tạo máy rang cà phê tự động

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bùi Thanh Xuân, Nguyễn Văn Nhanh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.815 Machine design

Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý: 46tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 116958

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.815
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH