Khảo sát hệ enzyme cellulase thu nhận từ cộng đồng vi khuẩn trong dạ cỏ bò để phân giải rơm qua xử lý

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hoàng Quốc Khánh, Lưu Thái Hòa, Ngô Đức Duy

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý: 79tr. ;

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 116970

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH