Korean 1 = : 한국어 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: kor ; eng

Ký hiệu phân loại: 495.78 Languages of East and Southeast Asia Sino-Tibetan languages

Thông tin xuất bản: Seoul : Moonjinmedia Co Ltd, 2000

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 117214

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH