Projection-based clustering through self-organization and swarm intelligence : combining cluster analysis with the visualization of high-dimensional data [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  3658205407

Ký hiệu phân loại: 006.3824 Artificial intelligence

Thông tin xuất bản: Wiesbaden, Germany :Springer Vieweg, 2018.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xx, 201 pages) : , illustrations (some color)

Ngôn ngữ:


Self-organizing systems.-- Swarm intelligence.-- local. ; Electronic books.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH