Xây dựng phương pháp phát hiện thực phẩm biến đổi gen có nguồn gốc thực vật dựa trên trình tự promoter 34S-FMV

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Vũ Việt Dũng, Trần Quang Phát

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 631.5233 Cultivation and harvesting

Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 117714

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 631.523
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH