Tính toán và thiết kế trạm xử lý nước cấp cho thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, công suất 4000m3/ngày đêm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Thủy, Võ Hồng Thi

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.162 Treatment

Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH 2017

Mô tả vật lý: 115tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 117747

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.162
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH