Đánh giá hiện tượng xâm nhập mặn và đề xuất các giải pháp thích ứng tại huyện cai lậy, tỉnh Tiền giang

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Thái Văn Nam

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 628.114 Groundwater

Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH 2016

Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 117756

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.114
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH